Zill Bill

Коротко о медицине

Апр
27

«СІА Інтернейшнл» на 63-му місці в рейтингу 500 найбільших компаній

Категория Новости

Журнал "Фінанс" опублікував рейтинг 500 найбільших російських компаній. Компанія «СІА Інтернейшнл», національний дистриб'ютор фармацевтичної продукції, зайняла в цьому рейтингу 63-е місце. При цьому в переліку оптових компаній різних секторів економіки «СІА Інтернейшнл» займає третє місце.

За оцінками аналітиків, виручка компанії «СІА Інтернейшнл» в 2005 році склала 38430 млн. рублів. Приріст показника в порівнянні з попереднім роком склав 41%.

Як зазначає «Фінанс», на сьогоднішній день в країні продовжує простежуватися тенденція зростання продажів більшості компаній. В результаті нижній поріг для проходження в рейтинг перевищив очікування його авторів на 300 млн. рублів. Обсяг продажів компанії, що посіла останнє місце в рейтингу, прогнозувався на рівні 4,5 млрд. рублів, однак склав 4,8 млрд. рублів, що на 34% вище торішньої «лінії відсікання».

Крім того, компанія «СІА Інтернейшнл» зайняла 22 місце в рейтингу 50 найбільших непублічних компаній країни. У список були включені непублічні приватні компанії, чиї акції досить складно або неможливо купити на фондовому ринку.

Рейтинг «500 найбільших компаній Росії» був підготовлений на основі фінансової звітності компаній за 2005 рік, інформаційних меморандумів та анкетних даних компаній, інформації ЦБ, РТС, ММВБ, Лондонській і Нью-Йоркській фондових бірж, «Інтерфакс-СПАРК», Центру АСТ, «Фармексперту» та інших даних.
______________________________________________________________________

«СІА Інтернейшнл» – національний дистриб'ютор фармацевтичної продукції та засобів медичного призначення. На сьогоднішній день компанія забезпечує близько 23% звертаються в країні ліків, поставляючи їх у більш ніж 18 000 аптечних установ і ЛПУ Росії. Серед постачальників «СІА» – понад 350 вітчизняних і 130 зарубіжних компаній. Регіональна мережа компанії представлена ​​38 дочірніми компаніями і 32 їх представництвами. Загальна кількість співробітників «СІА» – понад 7000 чоловік. Оборот компанії в 2004 році склав 1045 млн. дол США.

За додатковою інформацією звертатися:
Pressto Pharma Communications
Тел.: (495) 101-35-23
Марія Чініхіна, Марина Рождествіна

Опубліковано на правах реклами
Іммунокоррегіррующая терапія в комплексній терапії розлитого перитоніту

К.Р.Рустемова
Павлодарський державний університет ім.С.Торайгирова. Республіка Казахстан

Очевидно: інфекційний процес, що протікає з вираженою ендогенною інтоксикацією при перитоніті, веде до подальшого поглиблення вторинного імунодефіциту організму хворого. Імунна недостатність визначає протягом гнійно-запального процесу і є характерною особливістю імунного статусу хворих з ендотоксикозом при перитоніті. / 2.4.6.9.10.11.13. /

Початкове імунодефіцитний стан хворих перитонітом, що супроводжується ендогенною інтоксикацією, говорить про необхідність застосування імунокорегуючої терапії, поряд з ретельною санацією гнійних вогнищ, проведення загальної дезінтоксикаційної протизапальної терапії, активних методів екстракорпоральної детоксикації. / 1.5.7.8.12 /.

В основній групі хворих з ОГРП з ендотоксикозом важкого ступеня у 30 чол., Де показники токсичності плазми довгостроково відповідали важкого ступеня, в комплексному лікуванні проводилася іммуннокоррегірующая терапія Т-активному по 0,5 мл в / м протягом 5 днів. Сеанси екстракорпоральної терапії проводили не менше 3 разів.

Аналіз імунограм хворих перитонітом з ендотоксикозом важкого ступеня, де післяопераційний період ускладнювався гнійно-септичним процесом і тривало показники токсичності плазми відповідали важкого ступеня, виявив, що має місце виражений імунодефіцит. Зазначалося виражене пригнічення Д-фагоцитозу / р

Динаміка показників КИ у хворих ОГРП з ендотоксикозом на тлі комплексного лікування

Графік 1

Початкове імунодепресивну стан хворих перитонітом вимагало його корекції. З метою стимуляції природної резистентності організму в токсичної фазі перитоніту застосовували Т-активін по 0,5 мл протягом 5 днів в поєднанні з еферентних методами детоксикації.

Динаміка показників імунного статусу у хворих перитонітом на тлі проведеного комплексного лікування була позитивною. Зазначалося достовірне збільшення абсолютного числа Т-лімфоцитів до 51,17 + -2,01 х 10 * 9 / л / р

Про динаміку перебігу гнійно-запального процесу і зниження рівня ендотоксикозу на тлі комплексного лікування, що включає озонотерапію з еферентної терапією , свідчать також показники лейкограми. / Діаграма 2 /.

Динаміка показників лейкограми у хворих основної групи з перитонітом на тлі лікування

Діаграма 2

Як видно з діаграми 2 у всіх хворих на момент надходження відзначався лейкоцитоз, зрушення лейкоформули вліво, лімфоцитопенія, прискорене ШОЕ. На тлі лабораторних показників до моменту виписки явища лейкоцитозу, нейтрофільного зсуву показників лейкоформули вліво повністю відновлювалися, відзначалася помірна лімфоцитопенія і моноцитоз. Останнє свідчить про активацію процесів імунного захисту організму. Показники лейкограми також свідчили про ї�

залежно від особливостей перебігу і ступеня тяжкості перебігу перитоніту.

Позитивний ефект від імунотерапії Т-активін на тлі комплексного лікування пояснюється також і тим, що застосування Т-активіну призводить до збільшення концентрації антибіотиків безпосередньо в осередку запалення, тобто в черевній порожнині.

Динаміка показника ЛІІ також свідчила про позитивний ефект проведеної терапії, і доцільності проведеної імунотерапії у хворих основної групи.

Показники ЛІІ і ступеня токсичності плазми в динаміці

Групи До лікування 5-6 добу лікування На момент виписки
Показники ЛІІ Ступінь ендотоксикозу ЛІІ Ступінь ендотоксикозу ЛІІ Ступінь ендотоксикозу
Основна 9,3 ± 2,6 важка 8,2 ± 1,3 середня 2,7 ± 1,1 легка
Контрольна 9,8 ± 1,8 важка 9,6 ± 1,6 важка 4,3 ± 1,3 середня

Як видно з таблиці, в основній групі хворих відзначалося достовірне зниження показника ЛІІ на 5-6 добу від початку лікування / р

Аналіз результатів лікування хворих лікування хворих перитонітом, в комплексному лікуванні яких застосовували Т-активін протягом 5 днів, показав, що Т-активін має властивості імуномодулятора та має здатність стимулювати фагоцитарну активність маркофагов, функціональну активність лейкоцитів, збільшує рівень сироваткового імуноглобуліну J. Помітне клінічне поліпшення загального стану хворих відзначається на 4-5 день від початку лікування, після другого сеансу ГС, плазмаферезу або ГБО.

Список літератури:

Бріскін Б.С., Савченко З.І., Хачатрян М.М. Особливості імунних реакцій при гнійних інфекціях черевної порожнини / / Клініч.медіціна. – 1996. – Т. 74. – № 2. – С. 56-57.

Бріскін Б.С., Савченко З.І., Хачатрян М.М. Роль імунокорекції в профілактиці і лікуванні післяопераційних ускладнень / / Післяопераційні гнійні ускладнення. – М., 1993. – С. 12-15.

Кузин М.И., Белоцкій С.М., Карлов В.А. – Імунологія ранової інфекції / / Рани і ранова інфекція. – М., 1981. – С. 214-236.

Лелянов А.Д. Альтернативні методи детоксикації та іммунокорреакцій в лікуванні гнійно-запальної патології органів черевної порожнини: Дисс …. д-ра мед. наук. – Смоленськ, 1999. – 385с.

Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих з гострим гнійним розлитим перитонітом

К.Р.Рустемова
Павлодарський державний університет ім.С.Торайгирова. Республіка Казахстан

Хворі основної групи з розробленим алгоритмам тактики ведення залежно від ступеня токсичності плазми, тобто від ступеня вираженості ендотоксикозу були розділені на три групи: 1-група – 160 хворих з ОГРП, ендогенна інтоксикація у яких за критеріями експрес-діагностики розцінена легкого ступеня. Лікування даної категорії хворих полягало в хірургічному усунення джерела перитоніту з наступним активним дренуванням черевної порожнини; интраабдоминальной озонотерапії, що проводиться озоно-повітряною сумішшю через встановлені дренажі в черевній порожнині під час операції / кратність проведення № 3-5 /.; АУФОК № 3-5, антибактеріальна терапія в залежності від виду висіяної мікрофлори з черевної порожнини та її чутливості до антибіотиків,

коррегирующая інфузійна терапія під контролем динаміки клініко-лабароторних показників і показників токсичності плазми.

У 2-групи увійшли 112 хворих з ОГРП, із середнім ступенем тяжкості ендотоксикозу. Алгоритм комплексного лікування даної категорії хворих включав: хірургічне усунення джерела перитоніту, з установкою дренажних трубок в черевній порожнині для подальшого проведення озонотерапії озоно-повітряною сумішшю № 5-7; у 32 хворих озонотерапія поєднувалася з гемосорбцією, у 80 хворих озонотерапія проводилася в поєднанні з плазмаферезу . Кратність проведення сеансів екстракорпоральної детоксикації № 3, антибактеріальна і коррегирующая інфузійна терапія проводилась під контролем клініко-лабораторних показників і динаміки показників критеріїв токсичності плазми крові хворих.

У 3-групи увійшли 120 хворих з ОГРП з важким ступенем перебігу ендотоксикозу. Алгоритм лікування цього складного і важкого по соматичного стану хворих полягав в наступному: хірургічна санація черевної порожнини і усунення джерела перитоніту завершувалася у 38 хворих накладенням лапаростоми, для проведення в післяопераційному періоді программированной санації черевної порожнини, поетапних некректомія, операція завершувалася інтубацією кишечника зондом Шалькова і встановленням дренажних трубок для проведення озонотерапії черевної порожнини озоно-повітряною сумішшю в післяопераційному періоді. Озонотерапія поєднувалася з сеансами ГБО / кратність сеансів № 3 /; проведення антибактеріальної та інфузійної терапії під контролем показників клініко-лабораторних досліджень і показників критеріїв токсичності плазми.

Залежно від ступеня ендотоксикозу змінювалися показники токсичності плазми крові, біохімічні показники метаболізму та біохімічні показники крові. Такі показники як РН, Na, K, Cl, рівень молочної кислоти, рівень білірубіну крові, сечовини, загального білка, трансаміназ, при ендотоксикозі легкого ступеня не змінювалися. При показниках ендотоксикозу середнього ступеня тяжкості ці показники змінювалися незначно. При ендотоксикозі важкого ступеня, вираженої клінічної картині ендогенної інтоксикації показники, що характеризують стану гомеостазу та ступінь його рівноваги змінювалися в бік порушення буферних систем гомеостазу і активації катаболічних процесів метаболізму. Тоді як показники токсичності плазми розробленого нами біотеста показали високу чутливість його до зміни хімічного складу плазми крові ще на ранніх стадіях розвитку перитоніту, вже при легкому ступені інтоксикації відзначалися значні зміни його показників токсичності. Визначення показників токсичності плазми проводили при надходженні хворих у доопераційному періоді, цей метод експрес-діагностики займав в цілому не більше 30 хвилин. На операції хірург уже міг керуватися цими показниками для визначення інтраопераційної тактики і вибору алгоритму лікування хворого з ОРГП в післяопераційному періоді. У таблиці 1 представлені основні показники крові і токсичності плазми крові, що характеризують ступінь ендогенної інтоксикації, якими користувалися в своїй практичній діяльності хірурги приймального покою і відділень.

Показники ступеня ендогенної інтоксикації

Значні зміни показника лейкоцитарного індексу інтоксикації спостерігалися лише при важких глибоких порушеннях метаболізму і різкому пригніченні імунних реакцій організму, коли вже сформований порочне коло ендотоксикозу.

З метою вивчення взаємозв'язку порушень метаболізму в окремих ланках патогенезу гострого гнійного розлитого перитоніту / ОГРП / с його фазами перебігу та клінічними проявами ендогенної інтоксикації нами було досліджено у 30 хворих динаміка стану процесів ПОЛ та ферментативного ланки антиоксидантної плазми крові, біохімічні показники метаболізму .

Середній вік склав 43,7 + / – 1,2 року. Всі хворі були розділені на три групи за ступенем вираженості ендогенної інтоксикації. Контрольну групу склали 10 осіб – здорові люди.

У 1-у групу ввійшли хворі з важким ступенем токсичності плазми – 10 осіб. У 2-ї групи увійшли 10 хворих із середнім ступенем токсичності плазми, і 3-ю групу склали 10 хворих зі слабкою ступенем токсичності плазми. Вивчали зміну показників перекисного окиснення ліпідів та його вплив на антиоксидантну систему захисту організму при різного ступеня токсичності плазми, поряд з клініко-лабораторними дослідженнями. Результати досліджень показали / см.Табліца2 / такі зміни в усіх ланках системи ПОЛ і АОЗ. системи крові.

Динаміка зміни показників ПОЛ і АОС у хворих ОГРП в залежності від ступеня токсичності плазми

Показники Контроль Слабкий. ст. токс. Сер. ст. токс. Тяж. ст. токс.
ДК усл.ед. / Мл 2,36 + / -0,10 3,35 + / -0,45 * 7,73 + / -0, 33 * 9,96 + / -0,54 *
МДА Нм на 1мг / л 0,30 + / -0,20 1,56 + / -0 , 14 * 1,94 + / -0,16 * 2,58 + / -0,52 *
ШО усл.ед. 0,036 + / -0,004 0,004 + / -0,003 * 0,054 + / -0,003 * 0,078 + / -0,002 *
СОД у.о. / Мл / хв 37,22 + / -0,28 32,20 + / -1,18 * 21,68 + / -1,02 * 12,68 + / -0,82 *

* – коефф.достоверності / р

Так при слабкому ступені токсичності плазми відзначається тенденція до початку збільшення первинних і вторинних продуктів окислення ліпідів. Дієнові кон'югати – ДК склали 3,35 + / -0,45 усл.ед / мл / р

Так при важкому ступені токсичності плазми у хворих ОГРП основної групи відзначалася значне підвищення концентрації первинних, вторинних і в меншій мірі кінцевих продуктів окислення ліпідів. Концентрація дієнових кон'югатів / ДК / порівняно з контролем / р

Подальші наші дослідження, спрямовані на вивчення змін клініко-лабораторних показників у хворих основної групи, на тлі проведеного лікування за розробленим алгоритмом, в залежності від ступеня токсичності плазми. Вони показали: що у хворих зі слабкою ступенем токсичності плазми на тлі проведеного комплексного лікування відзначалося швидке зниження активації ПОЛ і тенденція до відновлення АОС захисту в порівнянні з хворими важкої і середнім ступенем токсичності плазми.

Нами вивчено у 30 хворих основної групи зміна динаміки показників ПОЛ і ферментативної активності АОС на тлі проведеного лікування. Дослідження проводились до лікування, на 3-ю добу від початку комплексного лікування і перед випискою. До цього числа увійшли хворі з важкою і середнім ступенем тяжкості ендотоксикозу при ОГРП в комплексному лікуванні яких, озонотерапія поєднувалася з плазмаферезу, гемосорбцією і ГБО. / Див. Таблицю 3 /

Динаміка зміни показників ПОЛ і АОС хворих перитонітом / основна група / на тлі проведеного лікування / п-30 /

Як показали наші дослідження у хворих ОГРП з важкою і середнім ступенем тяжкості ендотоксикозу в крові відзначається накопичення продуктів окислення ліпідів: зміст гідроперекисів ліпідів склав 3,57 + -0,45 у. е. л; показники ДК досягли рівня 0,15 + -0,06 у. е. / л, а МДА – 4,68 + -0,37 нмоль / мл. Це в свою чергу, призводило до активації ферментативної системи АОС. Наголошувалося збільшення рівня СОД-12164,1 + -249,0 нмоль / мл, що майже в 2 рази перевищує показники норми. Активність каталазної системи помірно знижувалася: рівень каталази становив 48,2 + -1,45 мкат / л / хв. Рівні глутатіонредуктази, глютатіонпероксидази і лактатдегідрогенази підвищувалися і відповідно склали: ГлР-7,03 + -0,95 мкмоль / мл / хв; ГЛП-71,2 + -1,32 мкмоль / мл / хв; ЛДГ – 373,4 + – 4,1 Е / л.

На 3 добу від початку лікування хворих за розробленими алгоритмами комплексного лікування, що включає інсуфляцію черевної порожнини озоно-повітряною сумішшю в поєднанні з плазмаферезу у 10 хворих; з гемосорбцією у 10 хворих і з ГБО в 10 випадках. Зазначалося достовірне помірне зниження рівня первинних і вторинних проміжних продуктів ПОЛ: ГПЛ склав – 3,53 + -0,31 у. е. / л; ДК – 0,13 + -0,004 у.о. / л;

МДА – 4,63 + -0,02 нмоль / мл. Показники ферментативної активності АОС залишалися підвищеними, у зв'язку з підвищеними показниками ПОЛ і залученням в процес регуляції метаболічного процесу в організмі озону, як хімічно активного елементу реакцій метаболізму. Рівень СОД склав – 9369,8 + -351,0 нмоль / мл; каталази – 48,1 + -1,37 мкат / л / хв;

ГлР – 6,11 + – 0,43 мкмоль / мл / хв; ГЛП – 63,1 + -1,91 мкмоль / мл / хв; ЛДГ -

283,1 + – 3,1 Е / л. Підвищений рівень активності ферментів АОС говорить про збереження токсичності плазми крові та активності механізмів саморегуляції організму. Журнал "Фінанс" опублікував рейтинг 500 найбільших російських компаній. Компанія «СІА Інтернейшнл», національний дистриб'ютор фармацевтичної продукції, зайняла в цьому рейтингу 63-е місце. При цьому в переліку оптових компаній різних секторів економіки «СІА Інтернейшнл» займає третє місце.

За оцінками аналітиків, виручка компанії «СІА Інтернейшнл» в 2005 році склала 38430 млн. рублів. Приріст показника в порівнянні з попереднім роком склав 41%.

- Як зазначає «Фінанс», на сьогоднішній день в країні продовжує простежуватися тенденція зростання продажів більшості компаній. В результаті нижній поріг для проходження в рейтинг перевищив очікування його авторів на 300 млн. рублів. Обсяг продажів компанії, що посіла останнє місце в рейтингу, прогнозувався на рівні 4,5 млрд. рублів, однак склав 4,8 млрд. рублів, що на 34% вище торішньої «лінії відсікання».

Крім того, компанія «СІА Інтернейшнл» зайняла 22 місце в рейтингу 50 найбільших непублічних компаній країни. У список були включені непублічні приватні компанії, чиї акції досить складно або неможливо купити на фондовому ринку.

Рейтинг «500 найбільших компаній Росії» був підготовлений на основі фінансової звітності компаній за 2005 рік, інформаційних меморандумів та анкетних даних компаній, інформації ЦБ, РТС, ММВБ, Лондонській і Нью-Йоркській фондових бірж, «Інтерфакс-СПАРК», Центру АСТ, «Фармексперту» та інших даних.

______________________________________________________________________

«СІА Інтернейшнл» – національний дистриб'ютор фармацевтичної продукції та засобів медичного призначення. На сьогоднішній день компанія забезпечує близько 23% звертаються в країні ліків, поставляючи їх у більш ніж 18 000 аптечних установ і ЛПУ Росії. Серед постачальників «СІА» – понад 350 вітчизняних і 130 зарубіжних компаній. Регіональна мережа компанії представлена ​​38 дочірніми компаніями і 32 їх представництвами. Загальна кількість співробітників «СІА» – понад 7000 чоловік. Оборот компанії в 2004 році склав 1045 млн. дол США.

За додатковою інформацією звертатися:

Pressto Pharma Communications

Тел.: (495) 101-35-23 << >> Марія Чініхіна, Марина Рождествіна << >> Опубліковано на правах реклами << >> Іммунокоррегіррующая терапія в комплексній терапії розлитого перитоніту << >> К.Р.Рустемова << >> Павлодарський державний університет ім.С.Торайгирова. Республіка Казахстан << >> Очевидно: інфекційний процес, що протікає з вираженою ендогенною інтоксикацією при перитоніті, веде до подальшого поглиблення вторинного імунодефіциту організму хворого. Імунна недостатність визначає протягом гнійно-запального процесу і є характерною особливістю імунного статусу хворих з ендотоксикозом при перитоніті. / 2.4.6.9.10.11.13. / << >> Початкове імунодефіцитний стан хворих перитонітом, що супроводжується ендогенною інтоксикацією, говорить про необхідність застосування імунокорегуючої терапії, поряд з ретельною санацією гнійних вогнищ, проведення загальної дезінтоксикаційної протизапальної терапії, активних методів екстракорпоральної детоксикації. / 1.5.7.8.12 /. << >> В основній групі хворих з ОГРП з ендотоксикозом важкого ступеня у 30 чол., Де показники токсичності плазми довгостроково відповідали важкого ступеня, в комплексному лікуванні проводилася іммуннокоррегірующая терапія Т-активному по 0,5 мл в / м протягом 5 днів. Сеанси екстракорпоральної терапії проводили не менше 3 разів. << >> Аналіз імунограм хворих перитонітом з ендотоксикозом важкого ступеня, де післяопераційний період ускладнювався гнійно-септичним процесом і тривало показники токсичності плазми відповідали важкого ступеня, виявив, що має місце виражений імунодефіцит. Зазначалося виражене пригнічення Д-фагоцитозу / р << >> Динаміка показників КИ у хворих ОГРП з ендотоксикозом на тлі комплексного лікування << >> Графік 1 << >> Початкове імунодепресивну стан хворих перитонітом вимагало його корекції. З метою стимуляції природної резистентності організму в токсичної фазі перитоніту застосовували Т-активін по 0,5 мл протягом 5 днів в поєднанні з еферентних методами детоксикації. << >> Динаміка показників імунного статусу у хворих перитонітом на тлі проведеного комплексного лікування була позитивною. Зазначалося достовірне збільшення абсолютного числа Т-лімфоцитів до 51,17 + -2,01 х 10 * 9 / л / р << >> Про динаміку перебігу гнійно-запального процесу і зниження рівня ендотоксикозу на тлі комплексного лікування, що включає озонотерапію з еферентної терапією , свідчать також показники лейкограми. / Діаграма 2 /. << >> Динаміка показників лейкограми у хворих основної групи з перитонітом на тлі лікування << >> Діаграма 2 << >> Як видно з діаграми 2 у всіх хворих на момент надходження відзначався лейкоцитоз, зрушення лейкоформули вліво, лімфоцитопенія, прискорене ШОЕ. На тлі лабораторних показників до моменту виписки явища лейкоцитозу, нейтрофільного зсуву показників лейкоформули вліво повністю відновлювалися, відзначалася помірна лімфоцитопенія і моноцитоз. Останнє свідчить про активацію процесів імунного захисту організму. Показники лейкограми також свідчили про їх << >> залежно від особливостей перебігу і ступеня тяжкості перебігу перитоніту. << >> Позитивний ефект від імунотерапії Т-активін на тлі комплексного лікування пояснюється також і тим, що застосування Т-активіну призводить до збільшення концентрації антибіотиків безпосередньо в осередку запалення, тобто в черевній порожнині. << >> Динаміка показника ЛІІ також свідчила про позитивний ефект проведеної терапії, і доцільності проведеної імунотерапії у хворих основної групи. << >> Показники ЛІІ і ступеня токсичності плазми в динаміці << >> Групи << >> До лікування << >> 5-6 добу лікування << >> На момент виписки << >> Показники << >> ЛІІ < <>> Ступінь ендотоксикозу << >> ЛІІ << >> Ступінь ендотоксикозу << >> ЛІІ << >> Ступінь ендотоксикозу << >> Основна << >> 9,3 ± 2,6 << >> важка << >> 8,2 ± 1,3 << >> середня << >> 2,7 ± 1,1 << >> легка << >> Контрольна << >> 9,8 ± 1,8 << >> важка << >> 9,6 ± 1,6 << >> важка << >> 4,3 ± 1,3 << >> середня << >> Як видно з таблиці, в основній групі хворих відзначалося достовірне зниження показника ЛІІ на 5-6 добу від початку лікування / р << >> Аналіз результатів лікування хворих лікування хворих перитонітом, в комплексному лікуванні яких застосовували Т-активін протягом 5 днів, показав, що Т-активін має властивості імуномодулятора та має здатність стимулювати фагоцитарну активність маркофагов, функціональну активність лейкоцитів, збільшує рівень сироваткового імуноглобуліну J. Помітне клінічне поліпшення загального стану хворих відзначається на 4-5 день від початку лікування, після другого сеансу ГС, плазмаферезу або ГБО. << >> Список літератури: << >> Бріскін Б.С., Савченко З.І., Хачатрян М.М. Особливості імунних реакцій при гнійних інфекціях черевної порожнини / / Клініч.медіціна. – 1996. – Т. 74. – № 2. – С. 56-57. << >> Бріскін Б.С., Савченко З.І., Хачатрян М.М. Роль імунокорекції в профілактиці і лікуванні післяопераційних ускладнень / / Післяопераційні гнійні ускладнення. – М., 1993. – С. 12-15. << >> Кузин М.И., Белоцкій С.М., Карлов В.А. – Імунологія ранової інфекції / / Рани і ранова інфекція. – М., 1981. – С. 214-236. << >> Лелянов А.Д. Альтернативні методи детоксикації та іммунокорреакцій в лікуванні гнійно-запальної патології органів черевної порожнини: Дисс …. д-ра мед. наук. – Смоленськ, 1999. – 385с. << >> Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного лікування хворих з гострим гнійним розлитим перитонітом << >> К.Р.Рустемова << >> Павлодарський державний університет ім.С.Торайгирова. Республіка Казахстан << >> Хворі основної групи з розробленим алгоритмам тактики ведення залежно від ступеня токсичності плазми, тобто від ступеня вираженості ендотоксикозу були розділені на три групи: 1-група – 160 хворих з ОГРП, ендогенна інтоксикація у яких за критеріями експрес-діагностики розцінена легкого ступеня. Лікування даної категорії хворих полягало в хірургічному усунення джерела перитоніту з наступним активним дренуванням черевної порожнини; интраабдоминальной озонотерапії, що проводиться озоно-повітряною сумішшю через встановлені дренажі в черевній порожнині під час операції / кратність проведення № 3-5 /.; АУФОК № 3-5, антибактеріальна терапія в залежності від виду висіяної мікрофлори з черевної порожнини та її чутливості до антибіотиків, << >> коррегирующая інфузійна терапія під контролем динаміки клініко-лабароторних показників і показників токсичності плазми. << >> У 2-групи увійшли 112 хворих з ОГРП, із середнім ступенем тяжкості ендотоксикозу. Алгоритм комплексного лікування даної категорії хворих включав: хірургічне усунення джерела перитоніту, з установкою дренажних трубок в черевній порожнині для подальшого проведення озонотерапії озоно-повітряною сумішшю № 5-7; у 32 хворих озонотерапія поєднувалася з гемосорбцією, у 80 хворих озонотерапія проводилася в поєднанні з плазмаферезу . Кратність проведення сеансів екстракорпоральної детоксикації № 3, антибактеріальна і коррегирующая інфузійна терапія проводилась під контролем клініко-лабораторних показників і динаміки показників критеріїв токсичності плазми крові хворих. << >> У 3-групи увійшли 120 хворих з ОГРП з важким ступенем перебігу ендотоксикозу. Алгоритм лікування цього складного і важкого по соматичного стану хворих полягав в наступному: хірургічна санація черевної порожнини і усунення джерела перитоніту завершувалася у 38 хворих накладенням лапаростоми, для проведення в післяопераційному періоді программированной санації черевної порожнини, поетапних некректомія, операція завершувалася інтубацією кишечника зондом Шалькова і встановленням дренажних трубок для проведення озонотерапії черевної порожнини озоно-повітряною сумішшю в післяопераційному періоді. Озонотерапія поєднувалася з сеансами ГБО / кратність сеансів № 3 /; проведення антибактеріальної та інфузійної терапії під контролем показників клініко-лабораторних досліджень і показників критеріїв токсичності плазми. << >> Залежно від ступеня ендотоксикозу змінювалися показники токсичності плазми крові, біохімічні показники метаболізму та біохімічні показники крові. Такі показники як РН, Na, K, Cl, рівень молочної кислоти, рівень білірубіну крові, сечовини, загального білка, трансаміназ, при ендотоксикозі легкого ступеня не змінювалися. При показниках ендотоксикозу середнього ступеня тяжкості ці показники змінювалися незначно. При ендотоксикозі важкого ступеня, вираженої клінічної картині ендогенної інтоксикації показники, що характеризують стану гомеостазу та ступінь його рівноваги змінювалися в бік порушення буферних систем гомеостазу і активації катаболічних процесів метаболізму. Тоді як показники токсичності плазми розробленого нами біотеста показали високу чутливість його до зміни хімічного складу плазми крові ще на ранніх стадіях розвитку перитоніту, вже при легкому ступені інтоксикації відзначалися значні зміни його показників токсичності. Визначення показників токсичності плазми проводили при надходженні хворих у доопераційному періоді, цей метод експрес-діагностики займав в цілому не більше 30 хвилин. На операції хірург уже міг керуватися цими показниками для визначення інтраопераційної тактики і вибору алгоритму лікування хворого з ОРГП в післяопераційному періоді. У таблиці 1 представлені основні показники крові і токсичності плазми крові, що характеризують ступінь ендогенної інтоксикації, якими користувалися в своїй практичній діяльності хірурги приймального покою і відділень. << >> Показники ступеня ендогенної інтоксикації << >> Значні зміни показника лейкоцитарного індексу інтоксикації спостерігалися лише при важких глибоких порушеннях метаболізму і різкому пригніченні імунних реакцій організму, коли вже сформований порочне коло ендотоксикозу. << >> З метою вивчення взаємозв'язку порушень метаболізму в окремих ланках патогенезу гострого гнійного розлитого перитоніту / ОГРП / с його фазами перебігу та клінічними проявами ендогенної інтоксикації нами було досліджено у 30 хворих динаміка стану процесів ПОЛ та ферментативного ланки антиоксидантної плазми крові, біохімічні показники метаболізму . << >> Середній вік склав 43,7 + / – 1,2 року. Всі хворі були розділені на три групи за ступенем вираженості ендогенної інтоксикації. Контрольну групу склали 10 осіб – здорові люди. << >> У 1-у групу ввійшли хворі з важким ступенем токсичності плазми – 10 осіб. У 2-ї групи увійшли 10 хворих із середнім ступенем токсичності плазми, і 3-ю групу склали 10 хворих зі слабкою ступенем токсичності плазми. Вивчали зміну показників перекисного окиснення ліпідів та його вплив на антиоксидантну систему захисту організму при різного ступеня токсичності плазми, поряд з клініко-лабораторними дослідженнями. Результати досліджень показали / см.Табліца2 / такі зміни в усіх ланках системи ПОЛ і АОЗ. системи крові. << >> Динаміка зміни показників ПОЛ і АОС у хворих ОГРП в залежності від ступеня токсичності плазми << >> Показники << >> Контроль << >> Слабкий. ст. токс. << >> Сер. ст. токс. << >> Тяж. ст. токс. << >> ДК усл.ед. / Мл << >> 2,36 + / -0,10 << >> 3,35 + / -0,45 * << >> 7,73 + / -0, 33 * << >> 9,96 + / -0,54 * << >> МДА Нм на 1мг / л << >> 0,30 + / -0,20 << >> 1,56 + / -0 , 14 * << >> 1,94 + / -0,16 * << >> 2,58 + / -0,52 * << >> ШО усл.ед. << >> 0,036 + / -0,004 << >> 0,004 + / -0,003 * << >> 0,054 + / -0,003 * << >> 0,078 + / -0,002 * << >> СОД у.о. / Мл / хв << >> 37,22 + / -0,28 << >> 32,20 + / -1,18 * << >> 21,68 + / -1,02 * << >> 12,68 + / -0,82 * << >> * – коефф.достоверності / р << >> Так при слабкому ступені токсичності плазми відзначається тенденція до початку збільшення первинних і вторинних продуктів окислення ліпідів. Дієнові кон'югати – ДК склали 3,35 + / -0,45 усл.ед / мл / р << >> Так при важкому ступені токсичності плазми у хворих ОГРП основної групи відзначалася значне підвищення концентрації первинних, вторинних і в меншій мірі кінцевих продуктів окислення ліпідів. Концентрація дієнових кон'югатів / ДК / порівняно з контролем / р << >> Подальші наші дослідження, спрямовані на вивчення змін клініко-лабораторних показників у хворих основної групи, на тлі проведеного лікування за розробленим алгоритмом, в залежності від ступеня токсичності плазми. Вони показали: що у хворих зі слабкою ступенем токсичності плазми на тлі проведеного комплексного лікування відзначалося швидке зниження активації ПОЛ і тенденція до відновлення АОС захисту в порівнянні з хворими важкої і середнім ступенем токсичності плазми. << >> Нами вивчено у 30 хворих основної групи зміна динаміки показників ПОЛ і ферментативної активності АОС на тлі проведеного лікування. Дослідження проводились до лікування, на 3-ю добу від початку комплексного лікування і перед випискою. До цього числа увійшли хворі з важкою і середнім ступенем тяжкості ендотоксикозу при ОГРП в комплексному лікуванні яких, озонотерапія поєднувалася з плазмаферезу, гемосорбцією і ГБО. / Див. Таблицю 3 / << >> Динаміка зміни показників ПОЛ і АОС хворих перитонітом / основна група / на тлі проведеного лікування / п-30 / << >> Як показали наші дослідження у хворих ОГРП з важкою і середнім ступенем тяжкості ендотоксикозу в крові відзначається накопичення продуктів окислення ліпідів: зміст гідроперекисів ліпідів склав 3,57 + -0,45 у. е. л; показники ДК досягли рівня 0,15 + -0,06 у. е. / л, а МДА – 4,68 + -0,37 нмоль / мл. Це в свою чергу, призводило до активації ферментативної системи АОС. Наголошувалося збільшення рівня СОД-12164,1 + -249,0 нмоль / мл, що майже в 2 рази перевищує показники норми. Активність каталазної системи помірно знижувалася: рівень каталази становив 48,2 + -1,45 мкат / л / хв. Рівні глутатіонредуктази, глютатіонпероксидази і лактатдегідрогенази підвищувалися і відповідно склали: ГлР-7,03 + -0,95 мкмоль / мл / хв; ГЛП-71,2 + -1,32 мкмоль / мл / хв; ЛДГ – 373,4 + – 4,1 Е / л. << >> На 3 добу від початку лікування хворих за розробленими алгоритмами комплексного лікування, що включає інсуфляцію черевної порожнини озоно-повітряною сумішшю в поєднанні з плазмаферезу у 10 хворих; з гемосорбцією у 10 хворих і з ГБО в 10 випадках. Зазначалося достовірне помірне зниження рівня первинних і вторинних проміжних продуктів ПОЛ: ГПЛ склав – 3,53 + -0,31 у. е. / л; ДК – 0,13 + -0,004 у.о. / л; << >> МДА – 4,63 + -0,02 нмоль / мл. Показники ферментативної активності АОС залишалися підвищеними, у зв'язку з підвищеними показниками ПОЛ і залученням в процес регуляції метаболічного процесу в організмі озону, як хімічно активного елементу реакцій метаболізму. Рівень СОД склав – 9369,8 + -351,0 нмоль / мл; каталази – 48,1 + -1,37 мкат / л / хв; << >> ГлР – 6,11 + – 0,43 мкмоль / мл / хв; ГЛП – 63,1 + -1,91 мкмоль / мл / хв; ЛДГ – << >> 283,1 + – 3,1 Е / л. Підвищений рівень активності ферментів АОС говорить про збереження токсичності плазми крові та активності механізмів саморегуляції організму. << >> Вивчення динаміки показників при виписці виявили наступні закономірності: << >> Рівень ДК склав 0,095 + -0,02 у.о. / л; МДА – 4,01 + -0,03 нмоль / мл; ГПЛ – 3 , 43 + -0,11 у.о. / л. СОД – 6817,3 + -352,0 нмоль / мл; каталаза – 50,1 мкат / л / хв; ГлР – 5,07 + – 0,42 мкмоль / мл / хв; ГЛП – 32,3 + -1, 31 мкмоль / мл / хв і ЛДГ – 241,2 + -3,7 Е / л. Судячи за цими показниками, можна говорити про адекватність проведеного лікування і стиханні гнійно-некротичних процесів в організмі хворого і відновлення механізмів саморегуляції метаболічних процесів. Помірне підвищення показників ферментативної активності АОС говорить про неповну відновленні механізмів метаболічних процесів, необхідності проведення медікаменьозной терапії в реабілітаційному періоді в умовах амбулаторія до повного клініко-морфологічного одужання. << >> При виписці відзначалася нормалізація вмісту рівня продуктів ПОЛ і стихання ферментативної активності АОС захисту організму в групах хворих, де озонотерапія поєднувалася з плазмаферезу і ГБО. У групі хворих, де озонотерапія поєднувалася з гемосорбцією, рівень первинних і вторинних продуктів ПОЛ знижувався значно повільніше, ніж в групах, де озонотерапія поєднувалася з плазмаферезу або ГБО. / Див. Таблицю 22 /. Останнє свідчить про те, що при еллімінаціі недоокислених продуктів метаболізму через фільтри, одночасно йде процес пошкодження клітинних структур крові, що призводить до уповільнення процесу нормалізації метаболізму і відновленню механізму саморегуляції метаболічних процесів. Найбільш швидке відновлення процесів саморегуляції метаболізму спостерігалося при поєднанні озонотерапії з ГБО. Ймовірно, це було пов'язано з посиленням окисних властивостей озону при додатковому введенні кисню в організм, за допомогою сеансів ГБО. Дані дослідження показали, що динаміка показників ПОЛ і ферментативної активності АОС не завжди можуть відображати достовірно механізми порушення складних процесів метаболізму і можуть змінюватися в залежність від методів застосовуваної терапії при ОГРП. << >> Таким чином, наші дослідження також підтвердили спостереження інших дослідників: самі по собі методи детоксикації: ГС і плазмаферез мало впливають на процеси ПОЛ і зміна показників активності ПОЛ. Їх поєднання з іншими методами лікування підсилюють ефект детоксикації / Чаленко В.В.; Кутушев Ф.Х.; Жилкина С.В.; Пастухова Н.К.; Романчішен А.Ф. 2001р /. << >> Клінічний аналіз ефективності застосування в комплексному лікуванні хворих ОГРП озонотерапії в поєднанні з еферентної терапією в залежності від показників токсичності плазми, показав його доцільність і значне переваги перед традиційними методами лікування, а також необхідність подальших пошуків нових підходів в ранній діагностиці і лікуванні перитоніту .

Комметирование закрыто.