Zill Bill

Коротко о медицине

Апр
27

Діабет 1 типу виліковний

Категория Новости

Трансплантація аутологічних стовбурових клітин пацієнтам з діабетом першого типу виявилася настільки ефективним методом лікування, що вони змогли припинити щоденні ін'єкції інсуліну.

У проведених бразильськими вченими клінічних випробуваннях взяли участь 15 пацієнтів у віці від 14 до 31 року з недавно діагностованим діабетом. Після трансплантації стовбурових клітин 14 з пацієнтів обходяться без ін'єкцій інсуліну протягом 1-35 місяців.

Причиною діабету 1 типу є аутоімунний процес, що призводить до загибелі виробляють інсулін острівцевих клітин підшлункової залози. Але на початку хвороби деякі з цих клітин ще продовжують функціонувати.

Вчені виділяли стволові клітини з периферичної крові пацієнтів, потім проводили імуносупресію і повертали стовбурові клітини, які й відновлювали подавлену імунну систему. Отримані результати говорять про те, що імунну систему можна «перевстановити», у всякому разі, коли аутоімунний процес не зайшов ще дуже далеко. Крім того, стовбурові клітини стимулюють регенерацію острівцевих клітин, і після припинення імунних атак на них стає можливим відновлення їх чисельності та нормального функціонування.

Результати даних клінічних випробувань вельми вражаючі, але вимагають підтвердження в більш широкомасштабних дослідженнях. Крім того, можливо, що метод докладемо тільки в початковій стадії захворювання.

Матеріали дослідження представлені в статті Voltarelli JC, et al. "Autologous Nonmyeloablative Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Mellitus." JAMA. 2007; 297:1568-1576. Vol. 297 No. 14, April 11, 2007.

За матеріалами USA TODAY

Джерело: http://www.cmbt.su/
Матеріал доданий користувачем AAC

Морфо-функціональний стан сім'яників при кріоконсервації на тлі кріопротекціі гліцерином і сумішшю біофлаваноїдів

Т.М. Касимбек, Ашіму Ж.І., Салібаев О.А.
Національний хірургічний центр, м. Бішкек, Киргизька Республіка

Необхідно зазначити, що до теперішнього часу не існує універсальних принципів підбору або синтезу кріопротектори з заданими, по відношенню до біологічного об'єкту, властивостями.

Мета роботи. Виконати оцінку ступеня життєздатності кріоконсервованої тестикулярної тканини на тлі кріопротекціі гліцерином і сумішшю біофлавоноїдів.

Матеріал та етапи дослідження. Експерименти проведені на 10-ти статевозрілих безпородних собаках-самцях масою 7-14 кг, що містяться на звичайній дієті віварію. Експерименти на тваринах виконані відповідно до міжнародних вимог гуманного ставлення до експериментальних тварин (адекватний догляд, годування, наркоз, гуманне виведення з досвіду).

Нами використаний гістостереометріческій аналіз. Насінники поміщали в фіксуючу рідину – 10% нейтральний формалін. Тестикулярною тканину розсікали на пластини у фронтальній площині, з яких після звичайної парафінової проводки нарізали серійні зрізи і фарбували гематоксилін – еозином.

За допомогою гвинтового окуляр – мікрометра МОВ-1-15х, (ціна 1 ділення при збільшенні об'єктив 40 окуляр 10 склала 0,67 мкм), вмонтованого в тубус світлового мікроскопа Биолам ЛОМО і окулярної планіметричний сітки, що складається з 245 тестових точок , проводили гістостереометріческій аналіз насінників за наступними параметрами: 1) площа (S мм2) поперечного перерізу канальця, 2) товщина (Т мм) шару гермінативних клітин, 3) індекс сперматогенезу (IS), 4) діаметр (Ǿ мкм), площа поперечного перерізу (S мкм2), обсяг (V мкм3) ядер гермінативних клітин (сперматогонії, сперматоціти, сперматіди), а також клітин Лейдіга і Сертолі.

Таблиця 1. Зміст і фізико-хімічні характеристики суміші флавоноїдів

Показники

Вихідні дані

Після обробки

Структура

Щільна, в зламі неоднорідна

Рідина

Консистенція

В'язка – при 20-40 °, тверда – нижче 20 ° С

легкоподвижная

Окислюваність, сек.

21,0

20,0

Маса частки воску,%

23,0

10,3

Маса частки механічних домішок,%

18%

Не визначається

Маса частки флавоноїдних сполук,%

22%

35,6

Йодне число,%

35

38

Кількість окисляються в-в в 1 см3 розчину окислювача на 1 мг основного в-ва.

0,5

0,4 ​​

Знаходимо потрібне, привести авторську пропис приготування препарату для кріоконсервування (табл.1): 50 грам propolis розчиняється в 200 мл етилового спирту. Після чого розчин пропускається через паперовий фільтр. В отриманому розчині знову розчиняється 50 гр. рropolis. У загальній складності, цю процедуру повторюють тричі.

Кінцевий продукт піддається випаровуванню, а сухий залишок розчиняється в дистильованій воді. В результаті, кінцева концентрація флавоноїдних та інших фенольних сполук, на думку авторів, зростає до 36,7%. У цьому випадку частка воску і кількості окислених речовин зменшується, а йодного числа залишається на колишньому рівні.

Отримані результати та їх обговорення. При морфометрії насінників кріоконсервованих на тлі гліцерину діаметр та площа поперечного перерізу відповідають вихідним значенням і становлять 0,145, 003 мм і 0,02 0,0007 мм2. Товщина шару гермінативних клітин в порівнянні з нормою знижена в 1,7 рази і склала 0,05 0,002 мм. Індекс сперматогенезу був недостовірно вище вихідного значення і склав 4,02.

Щодо гермінативних клітин слід зазначити, що підсумкові дані морфометричного дослідження сперматогонії, сперматоцітов і сперматид недостовірно відрізнялися від вихідних значень. Так, діаметр ядер сперматогонії дорівнював 4,8 0,11 мкм, сперматоцітов – 7,2 0,14 мкм, сперматид – 11,05 0,6 мкм.

Площа поперечного перерізу ядер сперматогонії склав 18,9 0,9 мкм2, сперматоцітов – 41,6 1,8 мкм2, сперматид – 11,05 0,6 мкм2. Обсяг ядер сперматогонії склав 65,1 4,7 мкм3, сперматоцітов – 211,2 14,8 мкм3, сперматид – 28,9 2,6 мкм3 (рис. 4). В цілому, така морфометрична картина характеризує збереження сперматогенного клітин під впливом гліцерину в порівнянні з групою, де кріоконсервація проводилася без кріопротектори.

Така ж сохранная морфометрична картина відзначена і для клітин Сертолі. Діаметр ядер цих клітин склав значення близьке до вихідного – 6,1 0,09 мкм. Площа поперечного перерізу ядер дорівнює 30,7 1,0 мкм2, а обсяг ядер клітин склав 132,8 6,7 мкм3. Навпаки, для клітин Лейдіга було характерно недостовірне підвищення досліджуваних показників. Так, діаметр ядер склав 5,9 0,1 мкм. Площа поперечного перерізу ядер дорівнювала 28,5 1,3 мкм2, а обсяг ядер – 118,7 8,5 мкм3.

Таким чином, в даній групі досліджень можна стверджувати про збереження структурних компонентів тестикулярного трансплантата від кріогенних ушкоджень при використанні як кріопротектори 10% розчину гліцерину.

При використанні як кріопротектори суміші біофлавоноїдів морфометричні показники стану сім'яних канальців були наступними: діаметр канальца дорівнював 0,16 0,0016 мм, а площа поперечного перерізу канальця дорівнювала 0,02 0,0004 мм2, що не достовірно відрізняло ці показники від значень вихідної величини і при використанні розчину гліцерину.

Однак, на відміну від порівнюваних груп товщина шару гермінативних клітин була вірогідно менше у випадку з нормою і склала 0,037 0,011 мм. Індекс сперматогенезу був також знижений і склав 3,13.

При дослідженні сперматогенного клітин кількісні показники в цій групі не достовірно відрізнялися від даних, де застосовувався гліцерин. Для сперматогонії діаметр ядер склав 4,9 0,06 мкм, сперматоцітов – 6,7 0,07 мкм і сперматид – 3,8 0,06 мкм. Площа поперечного перерізу сперматогонії склала 19,5 0,6 мкм2, сперматоцітов – 35,6 0,8 мкм2, сперматид – 11,6 0,3 мкм2.

Обсяг ядер сперматогонії дорівнював 68,05 2,9 мкм3, сперматоцітов – 163,2 5,8 мкм3, сперматид – 21,5 1,3 мкм3. Кількісні показники підтримують клітин Сертолі були вище значень дослідної групи, де застосовувався гліцерин, і відповідали вихідним значенням. Так, діаметр ядер дорівнював 6,6 0,07 мкм, площа поперечного перерізу склала 35,1 0,7 мкм2, а обсяг ядер клітин – 159,4 5,1 мкм3.

Висновок. Використання як кріопротектори суміші біофлавоноїдів дозволяє досягти збереження структурних утворень семенника, яка не поступається апробованого кріопротектори гліцерину. Зокрема, інтерстиціальний набряк виражений в меншій мірі, ніж при кріопротекціі гліцерином. Примітно те, що при використанні зазначеного кріопротектори зрілі сперматозоїди зустрічаються у всіх канальцях, в достатній кількості і з збереженої відцентрової орієнтацією.

Комметирование закрыто.